Bliv fri af angst
– og kom styrket tilbage til din hverdag

Et online kursus på 9 moduler der starter den 26. marts og slutter den 26. maj.Online kursus der igennem 9 moduler, lærer dig, hvordan du mindsker dine symptomer på angst, og hvordan du kommer tilbage til en velfungerende hverdag, hvor angst ikke er styrende. Jeg deler ud af mine mange års erfaringer med at arbejde med angst, og guider dig sikkert og roligt igennem din proces, så du kommer stærkere og styrket igennem forløbet og tilbage til din hverdag igen.

Oplever du, at dine symptomer på angst begrænser dig i din hverdag?

Og kan du nikke genkendende til nogle af nedenstående punkter:

Har du:

 • mange bekymringer
 • tanker, der kredser om de samme negative temaer
 • fysiske symptomer som f.eks.:
  • smerter ved brystet,
  • spændinger eller ømheder,
  • sitrende fornemmelser i armene
  • svært ved at mærke din krop

Oplever du at du:

 • undgår bestemte steder eller situationer
 • i bestemte situationer kan have en anstrengt vejrtrækning
 • er bekymret for, hvornår du oplever angst igen

Har du svært ved, at:

 • overskue noget
 • huske små ting i hverdagen
 • finde ordene
 • koncentrere dig
 • falde i søvn 
 • sove om natten

Rigtig mange mennesker oplever i løbet af livet så store udfordringer med angst, at det får en begrænsende konsekvens for deres hverdag. Årsagerne til at angst kan være mange, men i rigtig mange tilfælde skyldes angst en reaktion på længere tids overbelastning eller en akut opstået belastningsreaktion. 

Angst kan blive så styrende for din hverdag, at du føler dig begrænset i mange af de ting, du er vant til at kunne klare, og i den proces er det alt afgørende at have nogle helt konkrete redskaber, der kan hjælpe dig på rette vej, og undervejs få god og erfaren vejledning.

”Bliv fri af angst og kom styrket tilbage til din hverdag” er et online kursus, der over 10 uger guider og underviser dig i alt det, der er nødvendigt for, at du kan mindske dine symptomer på angst, arbejde dig ud af din angst og komme styrket tilbage til din hverdag igen. Modulerne er sammensat af min lange faglige erfaring med angst og viden om, hvad der er vigtigt at fokusere på, for at lære at håndtere din angst og forebygge den. Jeg giver dig helt konkrete og let forståelige øvelser og redskaber, der trækker på erfaringen fra compassion, meditation samt integrative og somatiske tilgange.

Det betyder, at jeg har et meget stort fokus på, at du skal bygges op og styrkes i dette forløb. At du skal lære, hvad der skal til for at du fremadrettet kan fungere i din hverdag, hvor du ikke vil være styret af angst, men hvor du passer på dig selv og tager udgangspunkt i det, der er det bedste for dig.

Jeg har ikke en masse fikse løsninger eller hurtige teknikker, der får din angst til at forsvinde her og nu. Men vi tager fat i kernen af din problematik, og med det udgangspunkt hjælper jeg dig med at tage et lille skridt ad gangen i retningen af et liv, hvor du føler, at det er dig, der har styringen, hvor dit fundament er stærkt, hvor du oplever, at du fylder dig selv ud, ved hvem du er og hvad du vil i dit liv.

”Bliv fri af angst og kom styrket tilbage til din hverdag” indeholder:

Modul 1 – Introduktion og grundviden om belastningsrelateret angst.

Modul 2 – Velkommen til dig!

Modul 3 – Udsyn

Modul 4 – Herfra hvor du står

Modul 5 – At modtage

Modul 6 – Angsten som en hjælper

Modul 7 – Hvem er du?

Modul 8 – Klædt på til livet

Modul 9 – Du er lige her

Udover modulerne får du også gruppekald efter hvert modul under hele forløbet – i alt 9 gange, hvor du har mulighed for sammen med resten af holdet at stille spørgsmål til mig og få vejledning på dit forløb (det er muligt at deltage anonymt).

Hvem er “Bliv fri af angst” til?

Kurset er til dig, der er klar til at give dig selv større frihed og virkelig ønsker at mindske dine symptomer på angst, så du kan komme til at fungere optimalt i din hverdag. Det er til dig, der er klar til at gøre en aktiv indsat for at få det bedre, og på sigt kunne forebygge angst.

Forløbet er ikke til dig, der er ramt af en meget svær angstreaktion, der kræver tæt individuel støtte og vejledning.

Er du i tvivl om kurset er den rigtig hjælp til dig, er du altid velkomment il at kontakte mig på:

Hvem er din underviser?

Gitte Daasbjerg, Psykoterapeut MPF & Cand.mag. i musikterapi

Jeg har flere års erfaring med det psykoterapeutiske arbejde, bl.a. fra mit arbejde på hospice og i hospitalspsykiatrien, hvor jeg især har beskæftiget mig med krise og sorg, problemstillinger som lavt selvværd, belastningsreaktioner, nedtrykthed og angst. Jeg har et indgående kendskab til hvilke indvirkninger, svære perioder har på vores daglige liv og hvad der er vigtigt at have fokus og opmærksomhed på for at komme videre.

Jeg har en alsidig faglige erfaring med, hvordan vi reagerer i livsomvæltende situationer, hvilke udfordringer, vi møder og hvordan vi bedste muligt kommer videre på en hel og styrket måde.

Det er min overbevisning og personlige erfaring, at vi alle kan leve det liv, vi ønsker – leve livet fuldt ud uanset hvilken modgang, vi har mødt eller møder undervejs.

Jeg igennem de sidste 20 år beskæftiget mig med kropsbevidsthed, nærvær, stemmebrug og bevidsthed igennem kurser, forløb og egen praktiseren. Denne viden og lange erfaring bærer mine forløb præg af.

Hvordan foregår det helt praktisk?

Et online forløb foregår på den måde, at du får loginoplysninger til et fælles forum, hvor alt dit kursusmateriale ligger og hvor du hver uge får adgang til et nyt modul. Du kan lytte til modulerne, derhjemme og når det passer dig, dog kræver en aktiv deltagelse at du får lyttet til og arbejdet med ugens modul inden vores fælles gruppekald i ugen efter.

At det foregår online betyder også at du kan deltage helt anonymt – også i vores gruppekald. Der er ingen facebookgruppe eller lignende, hvor holdet mødes.

Uddybende beskrivelse af kursets indhold.

Modul 1 – Introduktion og grundviden om belastningsrelateret angst.

Her i modul 1 lærer du, den vigtigste viden om angst, der skal til for at du bedre kan få en forståelse for, hvordan du kan arbejde med din angst. Jeg underviser dig i hvordan din krop reagerer under pres og i belastede situationer, og hvordan du kan bruge den viden aktivt i din egen proces. Vi skal se på, hvilke udfordringer du står med og tilrettelægge en vej for dig i forløbet.

Modul 2 – Velkommen til dig!

I modul 2 begynder vi med udgangspunkt – dig. Jeg vil undervise dig i, hvordan du kommer styrket igennem dit forløb. Du vil lære, hvad der er vigtigt at arbejde med for at du kan styrke dig selv både her og nu, men også på længere sigt for at forebygge angst.

Modul 3 – Udsyn

Her på modul 3, skal vi vende blikket lidt mere ud imod omverdenen. Jeg vil undervise dig i, hvordan du kan passe bedre på dig selv. Og vi skal se på hvilken betydning dine omgivelser har for den proces, du er i og hvordan du kan skabe de bedste rammer for dig selv.

Modul 4 – Herfra hvor du står

I modul 4 vil jeg undervise dig i, hvorfor dine tanker, din adfærd eller dine symptomer bliver styrende for dig. Vi skal se på, hvad du kan gøre for at vende dette mønster, og i stedet for skabe et sikkert og trygt fundament hvorfra du kan vokse.

Modul 5 – At modtage

I modul 5 skal vi se nærmere på, hvad du tager imod og hvordan det kan være en hjælp for dig. Jeg vil undervise dig i, hvordan du kan blive bedre forankret i dig selv, så du kan være bedre i stand til at træffe valg, der er rigtige for dig.

Modul 6 – Angsten som en hjælper

Her i modul 6 skal vi se på, hvordan du kan bruge din angst som en hjælp, og ikke kun se den som en belastning i din hverdag. Jeg vil undervise dig i, hvordan du kan begynde at tage mere styring i dit eget liv og ændre uhensigtsmæssige mønstre og vaner.

Modul 7 – Hvem er du?

På modul 7 skal vi følge op på alle de erfaringer, du har gjort dig igennem forløbet, og vi skal se på, hvem du er nu – med de nye erfaringer, du har gjort dig. Jeg vil undervise dig i, hvordan du nu og fremadrettet passer godt på dig selv og hvordan du forebygger angst.

Modul 8 – Klædt på til livet

Her i modul 8 skal vi se på, hvordan du bedst kommer tilbage til din hverdag igen, hvor du kan holde fast i din styrke. Jeg vil undervise dig i, hvad du kan gøre for at holde fast i dig selv og skabe en hverdag, hvor du mindsker risikoen for angst.

Modul 9 – Du er lige her

I dette afsluttende modul skal vi samle op på det allervigtigste for dig, og vi skal sikre at du fremadrettet ved, hvad der skal til for at du fungerer godt i din hverdag. Jeg vil undervise dig i, hvordan du vedligeholder en for dig, sund hverdag.

Hvorfor skal jeg vælge “Bliv fri af angst”?

”Bliv fri af angst og kom styrket tilbage til din hverdag” er et kursus, hvor du kommer omkring en solid og helstøbt proces med at få det bedre. Kurset indeholder ikke udelukkende én metode til at mindske dine symptomer på angst, men giver dig både redskaber til at håndtere din angst her og nu og på længere sigt til at forebygge. Undervejs i forløbet vil du få en grundig indføring i, hvad der skal til for at du kommer styrket tilbage til din hverdag, ikke kun uden at din angst er en evig ledsager, men også hvor du står stærkere i dig selv, og er mere bevidst om at du træffer de valg, der er rigtige for dig.

Spørgsmål og svar

Skal jeg være online, når modulet frigives?

Nej, du behøver ikke at lytte med, når modulet frigives. Modulet er optaget på forhånd og foregår derfor ikke live. Du kan lytte til modulerne, når det passer dig, men jeg vil anbefale dig, at du lytter til det kort efter, det bliver frigivet, så du har god tid til at arbejde med modulet og kan få noget ud af det efterfølgende gruppekald.

Hvad nu hvis der dukker spørgsmål op undervejs?

Hver uge har vi et gruppekald, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål. Jeg vil anbefale dig at skrive dine spørgsmål ned undervejs, så du har dem klar til gruppekaldet. Opstår der akutte spørgsmål, der bremser dig i at arbejde videre med dit forløb, kan du sende mig en mail på kontakt@gittedaasbjerg.dk

Kan jeg vælge kun at bruge noget af kurset?

Nej, det kan du ikke. Kurset er nøje sammensat og udarbejdet, så du får den bedst mulige hjælp til at komme videre. Hvis du undlader noget af kurset, kan det begrænse dit udbytte af det.

Kan dette kursus hjælpe mig af med min angst?

Angst er en grundfølelse, så det er ikke en følelse du kan fjerne fuldstændigt. Men du kan lære, hvordan angst fungerer og hvordan du kan blive fri af den, så den ikke vil være styrende for dig i dit liv. Det får du solid og gennemprøvet hjælp til her i kurset.

Hvor svært angst kan jeg have for at deltage på kurset?

Nogle grader af angst kræver tæt individuel professionel hjælp, og her er dette kursus ikke relevant. Har du angst i en sådan grad at du er tryg ved at arbejde med nogle helt konkrete redskaber selv, hvor du jævnligt har mulighed for at få vejledning på dit forløb, så er dette kursus oplagt for dig.
Er du i tvivl om kurset er relevant for dig, er du altid velkommen til at kontakte mig på kontakt@gittedaasbjerg.dk

Datoer

Modul 1 – fredag den 26. marts kl. 16 / Gruppekald onsdag den 31. marts kl. 19
Modul 2 – fredag den 2. april kl. 16 / Gruppekald onsdag den 7. april kl. 19
Modul 3 – fredag den 9. april kl. 16 / Gruppekald onsdag den 14. april kl. 19
Modul 4 – fredag den 16. april kl. 16 / Gruppekald onsdag den 21. april kl. 19
Modul 5 – fredag den 23. april kl. 16 / Gruppekald onsdag den 28. april kl. 19
Modul 6 – fredag den 30. april kl. 16 / Gruppekald onsdag den 5. maj kl. 19
Modul 7 – fredag den 7. maj kl. 16 / Gruppekald onsdag den 12. maj kl. 19
Modul 8 – fredag den 14. maj kl. 16 / Gruppekald onsdag den 19. maj kl. 19
Modul 9 – fredag den 21. maj kl. 16 / Gruppekald onsdag den 26. maj kl. 19

Hvad koster det?

For bare 1495 kr. (inkl moms) får du adgang til hele kurset og ugentlige gruppekald med mig, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål og få vejledning på dit forløb.

Der er kun plads til 15 deltagere på holdet. Skal du sikre dig din plads, så følg linket herunder:


Gitte er en fantastisk dygtig og empatisk terapeut, som har hjulpet mig godt på den anden side af en dyb eksistentiel krise præget af angst og mindreværd.
Selvom det har været en hård rejse, har Gitte formået at holde mig i hånden hele vejen, så jeg har haft et anker hele vejen, selv når det så allermest sort ud.
Jeg anbefaler derfor Gitte til andre med små såvel som store livsproblemer, men overbevisning om at de også vil blive hjulpet videre af den samme kærlige menneskelige indsigt og livsvisdom, som jeg har mødt.

Mand i 40’erne.