Guided Imagery and Music (GIM)

Guided Imagery and Music (GIM) er en psykoterapeutisk metode, hvor vi igennem afspænding, guidet musiklytningen og samtale skaber en større opmærksomhed omkring og bevidsthed om dine ressourcer og de processer, du arbejder med.

GIM er en metode, der er særlig anvendelig, når vi arbejder med:

  • kropsbevidsthed,
  • at få ro på nervesystemet,
  • regulering af dine følelser,
  • at reducere stress,
  • at skabe en større bevidsthed om dine ressourcer.

I GIM lytter vi til et nøje udvalgt musikprogram af ca. 20-30 minutters varighed. Selve musiklytningen kalder vi også for en GIM-rejse. Du kan her opleve en indre rejse med billeddannelse, følelser og kropslige fornemmelser. Nogen vil beskrive det som en oplevelse af at drømme i vågen tilstand. Under musiklytningen taler vi sammen om de indre oplevelser, du har. 

Musikken er det bærerende element, der er med til at støtte din proces og oplevelse. Jeg vil følge din GIM-rejse som medrejsende, hvor jeg hele tiden vil have opmærksomhed på, hvad du oplever, hvordan din oplevelse udvikler sig, hjælpe dig dybere ind i din oplevelse og have den overordnede opmærksomhed for målet med din GIM-rejse.

En GIM-session vil altid starte med en kort indledende samtale, hvor vi sammen finder frem til et fokus for din rejse. Dernæst vil jeg guide dig igennem en afspænding, der er til formål at få dig ned i et dybere bevidsthedslag, hvorfra dine sanser vil være skærpet og en indre billeddannelse vil have mulighed for at træde frem. Herefter begynder selve musiklytningen og GIM-rejsen. Efter musiklytningen vil du have mulighed for at tegne det centrale fra din oplevelse og som afslutningen vil vi snakke sammen om din GIM-rejse og din tegning.

Da jeg er under uddannelse til GIM-terapeut vil jeg udelukkende tilbyde GIM i en kort form, hvor musikprogrammerne har en støttende kvalitet.

MI Music & Imagery

MI er modificerede variationer af GIM. Det centralt vil fortsat være musiklytning og dine indre oplevelser. Selve musiklytningen vil som regel have en kortere varighed og derudover er formen tilpasset den pågældende setting.