Psykoterapi

Nogle gange giver livet udfordringer, der kan være så svære, at det er nødvendigt at søge professionel hjælp.

Der kan være mange forskellige årsager til at søge efter hjælp hos en psykoterapeut.

Har du:

 • svært ved at stole på andre
 • svært ved at være i relationer
 • problemer med angst eller nedtrykthed
 • et stort behov for bekræftelse
 • lavt selvværd
 • fysiske gener og smerter, du ikke kan komme af med

Er du:

 • bange for at miste
 • bange for at blive såret
 • afhængig af andre og deres mening
 • bange for at skuffe andre eller for at fejle

Kan du ikke:

 • overskue noget
 • være alene
 • det, du gerne vil
 • styre din vrede
 • mærke dig selv

Eller oplever du, at du:

 • har gentagende nederlag
 • flygter fra det, der er svært
 • ikke ved, hvad du vil eller har lyst til
 • mangler glæde i livet

Det er frustrerende, når dine udfordringer bliver så store, at det forhindrer dig i hverdagen. Når du frygter bestemte situationer eller begivenheder og det hele synes håbløst.

Når du har svært ved at glæde dig over de små ting i livet.

Du er måske fyldt af sorg – sorg over at have mistet en vigtig person i dit liv, eller sorg over det, du har været igennem, og at det stadig den dag i dag, påvirker dig i en grad, som du ikke har det godt med.

Der kan være mange forskellige årsager til at livet bliver svært, i nogle tilfælde ved du måske ikke, hvad årsagen er. Dine udfordringer kan være udløst af en enkeltstående hændelse eller de kan være bygget op over mange år.

Uanset hvilke udfordringer, du står med, vil vi tage udgangspunkt i det, der fylder for dig lige her og nu.

Hvordan arbejder jeg?

Vores nervesystem hænger uløseligt sammen med vores velbefindende, reaktioner og følelser. Et overbelastet nervesystem kan give symptomer som angst, vrede, stress, generelt ubehag, anspændthed, utryghed og manglende livsglæde og livskvalitet.

Derfor er det vigtigt at arbejde med at få et velfungerende nervesystem igen. Det er både vigtigt for at få det mest optimale ud af at arbejde med de udfordringer, du står med. Og det er vigtigt for at de erfaringer, du gør dig i terapien bliver bedre integreret hos dig, så du i fremtiden er bedre rustet til at møde udfordringer.

Derfor vil jeg ofte benytte mig af meditationsøvelser og afspændingsøvelser som en del af terapien, da det er en måde af berolige og styrke dit nervesystem på.

Derudover benytter jeg mig af groundende øvelser – mentalt og fysisk, der hjælper dig med at mærke dig selv, dine grænser og hjælper dig til at bliver bedre forankret i dig selv.

Jeg vil give dig redskaber, der kan give dig mere ro og nærvær i din hverdag. Du vil få konkrete redskaber til dine udfordringer, du kan anvende med det samme og som du kan arbejde med imellem vores sessioner.

I et psykoterapeutisk forløb kan vi arbejde med, at du:

 • får ro og overskud i hverdagen
 • bliver mere nærværende
 • oplever bedre integritet
 • lærer at ændre tanke- og handlemønstre
 • står stærkere i dig selv
 • får styrket dit selvværd
 • bliver fri af din angst
 • bliver bedre til at mærke dine grænser og give udtryk for dem

Det er vigtigt for mig at du føler dig godt tilpas og tryg i terapien, og jeg stræber efter at skabe et rum med nærvær, rummelighed og ro.

Du kan læse mere om min baggrund på denne side

For at lave en aftale med mig, kan du kontakte mig på
kontakt@gittedaasbjerg.dk eller 22 30 64 62