When you do things from your soul, you fell a river moving in you, a joy – (Rumi)

Psykoterapi

Nogle gange giver livet udfordringer, der kan være så svære, at det er nødvendigt at søge professionel hjælp.

Der kan være mange forskellige årsager til at søge hjælp hos en psykoterapeut.

Jeg hjælper dig, der har:

 • stress
 • angst
 • lavt selvværd
 • depressive symptomer
 • indre uro

Disse problematikker har jeg mange års erfaring i at arbejde med:

 • vanskeligheder ved at mærke dig selv
 • vanskeligheder ved at mærke egne og/eller andres grænser
 • identitetstab
 • ændret selvforståelse
Psykoterapi
Psykoterapi

Hvordan arbejder jeg som psykoterapeut?

Vores nervesystem hænger uløseligt sammen med vores velbefindende, reaktioner og følelser. Et overbelastet nervesystem kan give symptomer som angst, vrede, stress, generelt ubehag, anspændthed, utryghed og manglende livsglæde og livskvalitet.

Derfor er det vigtigt at arbejde med at få et velfungerende nervesystem igen. Det er både vigtigt for at få det mest optimale ud af at arbejde med de udfordringer, du står med. Og det er vigtigt for at de erfaringer, du gør dig i terapien, bliver bedre integreret hos dig, så du i fremtiden er bedre rustet til at møde udfordringer.

Derfor vil jeg ofte benytte mig af meditationsøvelser og afspændingsøvelser som en del af terapien, da det er en måde af berolige og styrke dit nervesystem på.

Derudover benytter jeg mig af groundende øvelser – mentalt og fysisk, der hjælper dig med at mærke dig selv, dine grænser og hjælper dig til at bliver bedre forankret i dig selv.

Jeg vil give dig redskaber, der kan give dig mere ro og nærvær i din hverdag. Du vil få konkrete redskaber til dine udfordringer, du kan anvende med det samme og som du kan arbejde med imellem vores sessioner.

I et psykoterapeutisk forløb kan vi arbejde med, at du:

 • får ro og overskud i hverdagen
 • bliver mere nærværende
 • oplever bedre integritet
 • lærer at ændre tanke- og handlemønstre
 • står stærkere i dig selv
 • får styrket dit selvværd
 • bliver fri af din angst
 • bliver bedre til at mærke dine grænser og give udtryk for dem

Det er vigtigt for mig, at du føler dig godt tilpas og tryg i terapien, og jeg stræber efter at skabe et rum med nærvær, rummelighed og ro.

Du kan læse mere om min baggrund på denne side