There is a crack in everything, that’s how the light gets in – (Cohen)

Måske er du her, fordi hverdagen ikke er som den plejer at være.

Står du et sted i dit liv, hvor du har svært ved at finde fodfæste? 

Et sted hvor du kæmper med:

 • angst,
 • nedtrykthed,
 • lavt selvværd,
 • bekymringer,
 • uro eller
 • stress.

Jeg ved, hvor svært det er at stå det sted, hvor hverdagen ikke føles velkendt længere, og hvor udfordringer er svære at stå alene med.

Dit forløb hos mig

I trygge rammer, tilbyder jeg et rum med nærvær, rummelighed og ro.

For mig er det vigtigt, at vi tager udgangspunkt i det, der fylder for dig lige her og nu og at terapien foregår i et tempo, der passer til dig.

Jeg hjælper dig med at blive bedre til at håndtere dine udfordringer, styrke dit selvværd og overskud, og mindske din uro og dine bekymringer.

Jeg hjælper dig også med at håndtere de følgereaktioner, der kommer undervejs, og jeg sørger for at få dig hel og styrket ud på den anden side, så du fremover er bedre i stand til at takle de situationer, der er svære for dig.

Der er ikke en endegyldig opskrift på, hvordan vi kommer af med vores udfordringer eller hvordan vi lever vores liv bedst muligt.

Jeg mener, at det handler om at finde den måde, der er rigtig for dig at møde dine udfordringer, overkomme dem og lære at være i livet, din rette måde hjælper jeg dig med at finde frem til.

Det er min overbevisning og personlige erfaring, at vi alle kan leve det liv, vi ønsker – leve livet fuldt ud uanset hvilken modgang, vi har mødt eller møder undervejs.​

girl, clouds, stars-8435340.jpg

Min baggrund

Jeg har flere års erfaring med det psykoterapeutiske arbejde, bl.a. fra mit arbejde på hospice, i hospitalspsykiatrien og egen praksis, hvor jeg især har beskæftiget mig med krise og sorg, problemstillinger som lavt selvværd, nedtrykthed, uro, bekymringer og angst.

Derudover har jeg været tilknyttet musikterapiuddannelsen som censor for de kandidatstuderende i deres psykoterapeutiske træningsforløb.

Min tilgang

Tidligt begyndte jeg at interessere mig for sammenhængen mellem krop og psyke, denne interesse har præget min terapeutiske uddannelse og træning, og er i dag udgangspunktet for den terapi, jeg tilbyder.

Mit faglige udgangspunkt er en kandidatuddannelse i musikterapi. Uddannelsen indeholder bl.a. psykoterapeutisk og musikterapeutisk træning, undervisning i psykologi, psykoterapi, psykiatri samt egenterapi.

Derudover har jeg igennem de sidste mere end 20 år beskæftiget mig med kropsbevidsthed, nærvær, meditation, stemmebrug og bevidsthedsniveauer igennem kurser, forløb og egen praktiseren.

Denne viden og lange erfaring har jeg med mig i mødet med alle mine klienter. ​

girl, sitting, clouds-8301168.jpg

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening 
følger jeg deres etiske retningslinjer, jeg arbejder under tavshedspligt og modtager løbende supervision.

uddannelser og kurser

 • The Bonny Method of Guided Imagery & Music – BMGIM Trin II 2022-2024 – Læs mere om metoden her
 • Compassionate Inquiry Master Class: A powerful approach for healing anxiety, addictions, and more. ved Gabor Maté, 2020 – Læs mere om kurset her
 • Somatic Experiencing, Step by Step: Master the body-oriented approach til trauma and stress disorders. ved Peter Levine, 2020 – Læs mere om kurset her
 • MBSR – Mindfulness-baseret stressreduktion, 8 ugers kursus ved Aarhus Universitet Dansk Center for Mindfulness, 2020 – Læs mere om uddannelsen her
 • Kursus i moderne smertevidenskab ved Simon Roost Kirkegaard 2018 – Læs om Smertevidenskab her
 • Kursus i Musikterapeutisk Entrainment til smertelindring ved Professor i musikterapi Cheryl Dileo 2016
 • Stemmetræning ved Laila Skovmand 2012
 • Meditation – et værktøj for vækst ved Peter Bastian og Jon Bertelsen 2011
 • Cand.mag. i musikterapi ved Aalborg Universitet 2011 – Læs mere om uddannelsen her
 • The Bonny Method of Guided Imagery & Music – BMGIM Trin I 2010 – Læs mere om metoden her
 • Healing af choktraumer – indføring i Peter A. Levines metode til kropslig forløsning af traumer 2008
 • Kursus i Neuropsykologi – neuropædagogik 2008
 • Kursus i Ken Wilbers integrative tænkning 2007

Arbejdserfaring

 • Egen praksis som psykoterapeut og musikterapeut siden 2017
 • Censor ved musikterapiuddannelsen – Læs mere om uddannelsen her
 • Musikterapeut ved Aalborg Universitetshospital Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, oktober 2016 – september 2018
 • Musikterapeut ved Hospice Djursland, januar 2016 – november 2016
 • Formand for Dansk Musikterapiforening 2012-2015 – Læs mere om foreningen her
 • Musikterapeut ved DemensCentrum Aarhus i Dagcenteret for Rehabilitering december 2012 – juni 2014
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Musikterapeutforening 2010-2015 – Læs mere om foreningen her
 • I perioden 2007-2014 har jeg sideløbende med mine ansættelser, arbejdet som privatpraktiserende musikterapeut med forskellige klientgrupper 
 • I perioden 2007-2014 har jeg været tilknyttet forskellige aftenskoler, musikskoler, bosteder og specialskoler som musikterapeut og underviser

Vil du læse mere om min tilgang i terapien, kan du læse med på denne side –>