Musikterapi til børn, unge og deres familier

Musikterapi er særlig egnet der, hvor sproget er en barrierer. Sproglige barrierer der enten kan skyldes sproglige, kontaktmæssige eller kommunikative udfordringer, eller hvis barnet eller den unge har svært ved at snakke om eller forholde sig til følelsesmæssige eller relationelle udfordringer.

I et musikterapeutisk forløb er musikken et fælles tredje, hvor vi sammen undersøger, udtrykker og arbejder med, de udfordringer, der måtte være.

Jeg arbejder med:

• regulering af arousal,
• kontakt og kommunikation; verbal og nonverbal,
• opmærksomhed,
• at bryde isolation og ensomhed,
• stress,
• smertelindring,
• at bearbejde følelsesmæssige traumer,
• angst
• depression
• selvfornemmelse og fornemmelse for andre,
• identitetsfølelse
• mestring
• relationer

Jeg tilbyder musikterapeutiske forløb til børn og unge. Samt familier der er udfordret i deres indbyrdes relation. Jeg tilbyder også vejledning til forældre, der er udfordret i forhold til deres barns velbefindende, samt vejledning til det fagprofessionelle personale omkring barnet eller den unge.

I et møde hos mig lægger jeg stor vægt på nærvær og tryghed. Jeg har fokus på den enkeltes ressourcer og tager altid udgangspunkt i disse for at fremme en bedring eller udvikling.

Jeg tilbyder typisk et assessmentforløb på ca. 3 sessioner, udefra hvilke jeg giver en vurdering af rammerne og mål for et videre forløb.

En sessions varighed er mellem 30-60 min afhængig af den enkeltes udfordring og behov.

Jeg tilbyder sessioner i min praksis i Langå ved Randers, og tilbyder også mod et tillæg at køre ud til hjemmeadressen. Dette gør jeg i Randers og Favrskov Kommuner.

Er du interesseret i at høre mere om musikterapi og hvilke muligheder jeg har for at hjælpe jer, er du altid velkommen til at kontakte mig på kontakt@gittedaasbjerg.dk eller på 22306462.