Musikterapi og demens

Musikterapeutisk tilbud til demensramte.

Er du pårørende til en demensramt, er jeg sikker på, at du har oplevet, hvor svært det kan være at nå ind til personen, der er bagved sygdommen. Den person, som du kender og har fulgtes med igennem livet. 

Det er en stor sorg at se sin pårørende ændre sig på grund af en demenssygdom. Hvad enten det er sproget eller hukommelsen, der forsvinder mere og mere, det er jeres kommunikation, der bliver sværere, eller det er din pårørendes adfærd, der ændres, kan det skabe en afstand imellem jer.

Til trods for at afstanden føles stor, så er din ægtefælle, forælder eller ven stadig den samme person, med de samme følelser, oplevelser og minder.

Og det er med udgangspunkt i disse følelser, oplevelser og minder at jeg igennem musikken, møder din pårørende. Musik har en helt unik evne til at genkalde disse hos demensramte. Derudover kan mange demensramte stadig synge og deltage i musiske aktiviteter, trods sproglige og kognitive udfordringer. Bl.a. derfor er musikterapi efterhånden et udbredt tilbud til personer med demens

Musikterapi og demens

Selvom din pårørende er ramt af demens, kan vedkommendes evne til at synge, nynne, genkende musik og have glæde af musik være en stadig ressource. 

Derfor er musikterapi et udbredt, givent og meningsfuldt tilbud til personer med demens.

Undersøgelser viser, at musikterapi kan være med til at reducere depressive symptomer, mindske angst og uro, og at deltagelse i musikterapi kan være med til at give bedre følelsesmæssig trivsel og livskvalitet.

Derudover kan musikterapi også være en mulighed for jer til at være sammen og finde tilbage til eller ind til et meningsfuldt samvær.

Hvordan kan jeg hjælpe jer?

Som musikterapeut har jeg mange års erfaring indenfor demensområdet.

Jeg tilbyder individuel musikterapiforløb til demensramte. Forløbene har ofte som mål at skabe bedre livskvalitet for den demensramte, at mindske uro, nedtrykthed eller angst hos vedkommende. At vække minder, glæde og engagement og/eller at skabe et rum for meningsfuldt samvær.

Jeg tilbyder også session til jer som familie, hvor jeg sætter rammerne for et rum til jer, hvor I kan finde ind til et meningsfuldt og ligeværdigt samvær.

Derudover tilbyder jeg vejledning til jer som familie eller evt. pleje-/omsorgspersonale, hvis der er særlige situationer i hverdag, der er vanskelige. Sammen ser vi på, hvordan I kan skabe de bedst mulige rammer for at få de situationer til at fungere mere optimalt.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på kontakt@gittedaasbjerg.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om, hvorvidt musikterapi kan være en hjælp for jer.

Min klinik er i Langå. Jeg kører også ud til private hjem eller plejecentre i kommunerne Randers og Favrskov efter nærmere aftale.


Musikterapi og demens De bedste hilsner, Gitte Daasbjerg, Musikterapeut cand.mag, Psykoterapeut MPF

0 Shares